Feilsøk telefonitjeneste

Når telefonen ikke fungerer som den skal.

Opplever du problemer med telefonitjenesten fra oss?

Vår erfaring er at i veldig mange tilfeller ligger feilen på selve telefonapparatet, eller det faktum at man mangler nettforbindelse. Uansett grunn er det irriterende at noe ikke virker. Vi har derfor satt sammen er oversikt for hva du kan forsøke når problemene først oppstår.


Telefon mangler summetone

Ved manglende summetone på din telefon sjekk først at din internettforbindelse fungerer. Dersom du ikke kommer deg på internett vil heller ikke bredbåndstelefonen fungere.

Fungerer ikke internettforbindelsen kan du benytte deg av følgende guide: Feilsøk internettforbindelse.

Videre feilsøk ved manglende summetone:

 1. Sjekk at ditt telefonapparat er koblet direkte til den grønne telefonporten på baksiden av bredbåndsruteren. Har din bredbåndsruter flere porter for telefoni velger du porten market med "1".
 2. Lyser Voice lampenpå ruteren? 
  • Hvis nei - Skru av og på bredbåndsruteren, om voice lampen fortsatt ikke lyser etter dette forsøk en reset.
  • Hvis ja - Test med en annen telefonkabel mellom ditt telefonapparat og bredbåndsruteren. Får du fortsatt ikke summetone sjekk om du får summetone ved å koble et annet telefonapparat til bredbåndsruteren.
 3. Får du ikke lys i Voice lampen på ruteren etter en reset, eller det fortsatt ikke er summetone etter test av annen kabel/telefonapparat, ta kontakt med oss så vil vi hjelpe deg i mål!

Telefonen fungerer kun en vei

De vanligste årsakene til at telefonen kun fungerer en vei, altså du kun får ringt ut/inn, er feilkobling eller feil på kabel/utstyr.

Telefonen fungerer kun en vei:

 1. Sjekk at ditt telefonapparat er koblet direkte til den grønne telefonporten på baksiden av bredbåndsruteren. Har din bredbåndsruter flere telefonporter velger du porten market med "1".
 2. Test med en annen telefonkabel mellom telefonapparatet og bredbåndsruteren.
 3. Skru av og på bredbåndsruteren.
 4. Sjekk om du får summetone ved å koble et annet telefonapparat til bredbåndsruteren.

Dårlig lydkvalitet

Opplever du dårlig lydkvalitet anbefaler vi at du sjekker følgende:

 1. Opplever du i tillegg problemer med internettforbindelsen kan du benytte deg av følgende guide: Feilsøk internettforbindelse.
 2. Skru av nedlastingsprogrammer og skytjenester. Disse kan påvirke lydkvaliteten.
 3. Test med en annen telefonkabel mellom ditt telefonapparat og bredbåndsruteren.
 4. Skru av og på bredbåndsruteren.
 5. Sjekk om du får bedre lydkvalitet ved å koble et annet telefonapparat til bredbåndsruteren.

Kun er lyd i ene enden

Opplever du at den du ringer til ikke hører deg, men du hører dem helt fint? Eller motsatt...

 1. Sjekk om dette gjelder alle nummer du ringer eller kun én/noen få. Dersom dette er tilfellet ta kontakt med oss så vil vi hjelpe deg videre. 
 2. Gjelder det alle nummer du ringer, test følgende: 
  • Aller først bør du teste en annen telefonkabel mellom telefonapparat og bredbåndsruteren.
  • Sjekk også om du opplever de samme problemene ved å koble et annet telefonapparat til bredbåndsruteren. 
  • Opplever du de samme probleme enda? Ta kontakt med oss så vil vi gjøre det vi kan for å hjelpe deg i mål. 

Delete