Thomson 789ivn

WiFi-standard
WiFi 4 | 2,4 GHz 
(802.11b/g/n)

Innebygget switch (LAN-porter)
4 x 100 Mbps-porter

Teknologi
Fiber | Trådløst bredbånd | ADSL/VDSL

Telefoni
Integrert

TV-støtte
Ja

Strømtilførsel
22 V / 1,23 A


Lysstatus

Status
Grønn - Påslått og tilkoblet strøm
Rød - Feil i oppstart
Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm
Wireless
Grønn - Trådløst nett er aktivert
Avslått - Trådløst nett er deaktivert
Broadband
Grønn fast - Kontakt med sentral
Grønn blinkende - Prøver å opparbeide kontakt med sentral
Avslått - Ingen kontakt med sentral
Internett
Grønn - Ruter er aktivert
Rød - Ikke på nett og feil aktivert
Avslått - Ikke på nett eller ikke aktivert
Phone
Grønn - Telefontjeneste er aktivert
Avslått - Telefontjeneste er deaktivert


Konfigurasjon av ruter

Innlogging på ruter

 1. Koble til ruter, enten kablet eller trådløst. NB! Hvis du skal gjøre endringer på ruteren anbefaler vi at du er tilkoblet med kabel.

 2. Gå til http://10.0.0.1 i en nettleser.


 3. Brukernavn står skrevet på klistrelapp medfølgende ruter, eller bak på ruteren som Network Name.


 4. Passord står skrevet på klistrelapp medfølgende ruter, eller bak på ruteren som Wireless Protected Setup. Benytt åttesifret kode uten bindestrek. Eksempel: 21759192.


 5. Trykk OK for å logge inn.

Endre nettverksnavn

 1. Logg inn på din ruter.

 2. Trykk på Wireless under Home Network.


 3. Trykk på Configure øverst i høyre hjørne.

 4. I feltet Network Name (SSID) skriver du nettverksnavnet du vil benytte.


 5. Trykk på Apply for å fullføre.

Endre trådløst passord

 1. Logg inn på din ruter.

 2. Trykk på Wireless under Home Network.


 3. Trykk på Configure øverst i høyre hjørne.

 4. I feltet WPA-PSK Encryption Key skriver du passordet du vil benytte. Vi anbefaler at du benytter både store og små bokstaver, tall og spesialtegn (!#%) for å gjøre passordet så sikkert som mulig. Unngå bruk av Æ, Ø og Å.


 5. Trykk på Apply for å fullføre. 

Endre trådløs kanal

 1. Logg inn på din ruter.

 2. Trykk på Wireless under Home Network.


 3. Trykk på Configure øverst i høyre hjørne.

 4. Sett Channel Selection til Manual. Velg ønsket kanal i nedtrekksmenyen ved Channel.


 5. Trykk på Apply for å fullføre.
Decision Tree
Hvilken kanal bør du velge?
 • Mer om kanalvalg
 • Add Button
Det er gjennom frekvenskanalen at ruteren kan sende og motta data. Hver kanal på 2.4GHz-frekvensen er 20MHz bred. Kanalene er separert med 5MHz mellom seg, og hele spekteret er på bare 100MHz. Det vil si at 13 kanaler presser seg sammen i et spekter på 100MHz og det kan føre til overlapping. 

2.4GHz-frekvensen har som vist kun tre kanaler som ikke overlapper hverandre: 1, 6 og 11. Disse er både foretrukket og anbefalt å benytte.

Når to rutere er på samme eller overlappende kanal, må de vente i tur og orden for å kommunisere med sine lokalenheter. Det blir dannet et køsystem når de benytter seg av samme frekvensområde. Det betyr med andre ord at hastigheten på WiFi kan være betraktelig lavere enn linjehastigheten inn til ruteren hvis kanalen er befolket av nabonettverk som er aktive.


Hastighet på ruter

 1. Logg inn på din ruter.

 2. Trykk på Broadband Connection i menyen til venstre.

 3. Bandwith (Up/Down) viser hvilken hastighet ruteren mottar.

Portåpning

 1. Logg inn på din ruter.

 2. I menyen til venstre, trykk på Toolbox og deretter Game & Application Sharing.


 3. Under Pick a task, velg Create a new game or application.

 4. Skriv inn ønsket navn for portåpningen. Velg deretter Manual Entry of Port Maps og trykk Next.


 5. Legg inn porter som skal åpnes i den nye oppføringen.
  Protocol: Velg TCP, UDP eller begge.
  Port Range: Skriv inn porten du skal åpne i begge boksene.
  Translate to: Skriv inn samme port.

  Trykk Add når du er ferdig.

  I eksempelet har vi lagt til TCP-port 25565 og TCP/UDP 27000.27015. 


 6. Velg Assign a game or application to a local network device under Pick a task.


 7. Finn den nye oppføringen under Game or Application. Velg deretter om den skal peke mot en enhet på nettet, eller en IP-adresse. Trykk Add.

 8. Portåpningen ligger nå oppført under Assigned Games & Applications.


De oppførte portene er nå åpne mot enheten eller IP-adressen som ble valgt i steg 7.