Jensen Omni

WiFi-standard
WiFi 5 | 2,4 GHz / 5 GHz 
(802.11b/g/n/ac)

Innebygget switch (LAN-porter)
2x 1000 Mbps WAN/LAN-porter

Teknologi
Fiber | Trådløs Bredbånd | Mesh-system

OpenMesh-støtte
Nei

Telefoni
Ikke integrert

TV-støtte
Ja

Strømtilførsel
12 V / 1 A

Utvendige mål
10 x 10 x 10 cm


Lysstatus

Blinker grønn Enheten resetter
Fast grønn Hovednode: Enheten er tilkoblet nett. 
Slavenode: Enheten er tilkoblet og har god forbindelse
Gul Enheten har middels forbindelse
Rød Ikke tilkoblet nettverk/ikke nettverksforbindelse


Konfigurasjon og oppsett

Brukergrensesnitt


Reset av node: Hold inne knappen merket RESET i ca. 6 sekunder. Enheten vil da blinke grønt.  

Delete

Førstegangsoppkobling

Du kan enkelt sette opp ditt Omni-nettverk via appen Omni WiFi. Den fås både til iOS og Android. 

For videodemonstrasjon: 

https://www.youtube.com/watch?v=l-z5yHsCDAg&t=42s

Vedlagt er brukermanual for Jensen Omni. 

Delete

Utvide mesh-nettverket med flere noder

Fremgangsmåte for å legge til flere noder står i vedlagt brukermanual.  

Delete

En eller flere noder kommer ikke på nett

Decision Tree
Velg din problemstilling.
  • Feilsøk hovednoden
  • Feilsøk slavenoder
  • Add Button
  1. Sjekk lampestatus på hovednoden i ditt nettverk. Lyser indikatoren fast rødt har den mistet tilkobling til internett. Sikre at kabel mellom Omni og nettermingerspunktet sitter skikkelig i. Dersom din Omni er koblet i et bredbåndsmodem, sjekk om modemet er på nett. 

  2. Forsøk omstart av noden dersom det fremdeles lyser rødt. Omstart gjøres ved å trekke ut strømkabel, vent ti sekunder og koble deretter tilbake kabelen.

  3. Opprett feilmelding via MinSide på web eller i app.
  1. Sjekk lampestatus på noden eller nodene som har falt ut av nettet. Lyser indikatoren rødt har noden mistet kontakt med hovednoden i ditt mesh-nettverk.

  2. Forsøk omstart av noden.

  3. Forsøk å flytte noden nærmere hovednoden. Utfallet kan skyldes dårlig dekning.

  4. Forsøk Reset av noden. Hold inne knappen med en tynn gjenstand til lysdioden på baksiden blinker grønn. Etter reset må noden settes opp på nytt.

Administrer ditt nettverk

Å administrere ditt nettverk gjøres i Omni WiFi-app. Se brukermanual for fullstendig informasjon. 

Delete


Delete