TP-Link Deco M5

WiFi-standard
WiFi 5 | 2,4 GHz / 5 GHz 
(802.11b/g/n/ac)

Innebygget switch (LAN-porter)
2x 1000 Mbps WAN/LAN-porter

Teknologi
Fiber | Trådløs Bredbånd | Mesh-system

OpenMesh-støtte
Nei, men kan kobles sammen med noder av typen Deco (flere serier)

Telefoni
Ikke integrert

TV-støtte
Støtter multicast

Strømtilførsel
12 V / 1,2 A


Lysstatus

Blinker gul Deco resetter
Fast gul Deco starter opp
Blinker blå Klar for installasjon
Fast blå Installeres
Blinker grønn Programvare oppdateres
Fast grønn På nett og alt ok. 
Blinker rød Deco har mistet tilkobling til hovednode
Fast rød Deco er ikke på nett/har en feil


Konfigurasjon og oppsett

Brukergrensesnitt

Delete

Førstegangsoppkobling

Du setter enkelt opp dit Deco-nettverk i app-en Deco. Den fås både til iOS og Android:

Decision Tree
Følg oppsettet i appen. 
 • Start her
 • Add Button
Velg din Deco-modell: i dette tilfellet M5. 

 • Dette trenger du
 • Add Button
 • Skru av modemet ditt
 • Add Button
 • Plugg inn enhetene
 • Add Button
 • Kontroller modemet
 • Add Button
 • Slå på Deco
 • Add Button
 • Søker etter Deco
 • Add Button
 • Hvor har du plassert denne Decoen?
 • Add Button
 • Søker etter internettforbindelse
 • Add Button
 • Internettilkobling
 • Add Button
 • Angi tilkoblingstype
 • Add Button

Velg Dynamisk IP og gå videre. 

 • Oppsett
 • Add Button
Velg ønsket nettverksnavn og passord

 • Ferdig
 • Add Button


Delete

Utvide mesh-nettverket med flere noder

TP-Link Deco M5 kan brukes som enkeltstående nettverksenhet eller som del i et flerenode-nettverk. Løsningen støtter ikke OpenMesh, men du kan utvide nettverket ditt med andre mesh-noder fra TP-link. Alle støttede enheter kommer opp i Deco-app. Du benytter app-en til å legge til en ny node. 

Decision Tree
Du benytter app-en til å legge til en ny node. 
 • Under førstegangsoppsett
 • Etter førstegangsoppsett
 • Add Button
 • Finn et egnet sted
 • Add Button
 • Søker etter Deco
 • Add Button
 • Plassering av Deco
 • Add Button
 • Optimaliserer nettverket
 • Add Button
 • Ferdig!
 • Add Button

Trykk på +-tegnet oppe i høyre hjørne. Velg Decoer

 • Hva vil du legge til?
 • Add Button
 • Identifiser Decoen din
 • Add Button


Følg deretter oppskrift under førstegangsoppsett. 


Delete

En eller flere noder kommer ikke på nett

Decision Tree
Velg din problemstilling.
 • Feilsøk hovednoden
 • Feilsøk slavenoder
 • Add Button
 1. Sjekk lampestatus på hovednoden i ditt nettverk. Lyser indikatoren fast rødt har den mistet tilkobling til internett. Sikre at kabel mellom Deco og nettermingerspunktet sitter skikkelig i. Dersom din Deco er koblet i et bredbåndsmodem, sjekk om modemet er på nett. 

 2. Forsøk omstart av noden dersom det fremdeles lyser rødt. Omstart gjøres ved å trekke ut strømkabel, vent ti sekunder og koble deretter tilbake kabelen.

 3. Opprett feilmelding via MinSide på web eller i app.
 1. Sjekk lampestatus på noden eller nodene som har falt ut av nettet. Lyser indikatoren rødt har noden mistet kontakt med hovednoden i ditt mesh-nettverk.

 2. Forsøk omstart av noden.

 3. Forsøk å flytte noden nærmere hovednoden. Utfallet kan skyldes dårlig dekning.

 4. Forsøk Reset av noden. Hold inne knappen med en tynn gjenstand til lysdioden på fremsiden slukkes. Etter reset må noden settes opp på nytt.


Delete

Administrer ditt nettverk

I Deco-app kan du enkelt administrere og ha full oversikt over ditt nettverk. Se under for å lære om noen av funksjonene. 

Decision Tree
Velg hva du ønsker vite mer om. 
 • Se tilkoblede enheter
 • Trådløse innstillinger
 • Test internetthastigheten
 • Add Button
Start med å åpne Decoapp-en og trykk på Hjemmenettverk for å se tilkoblede enheter.

 • Enhetsoversikt
 • Add Button
Du får nå opp alle enheter som er tilkoblet ditt nettverk - enten trådløst eller via kablet tilkobling.

 • Administrer enhetene
 • Add Button
Ønsker du mer informasjon om en tilkoblet enhet kan du trykke på den.

Start med å åpne Decoapp-en og klikk på Mer-symbolet nede i høyre hjørne.

 • Ruterinnstillinger
 • Add Button
Velg Trådløst nettverk for å se og endre innstillinger for ditt trådløse nettverk. 

 • Trådløse innstillinger
 • Add Button
Du kan nå velge om du ønsker å benytte 2,4 GHz, 5 GHz eller begge (anbefales), samt ditt nettverksnavn og passord. Du kan også endre kryptering hvis ønskelig (anbefales ikke). 

I app-en kan du teste hvilken hastighet din Deco mottar. Start med å åpne Decoapp-en og klikk på Mer-symbolet nede i høyre hjørne. 

 • Ruterinnstillinger
 • Add Button
Velg Test internetthastigheten

 • Utfør hastighetsmåling
 • Add Button
App-en viser nå når du sist målte hastighet i app og hva resultatet ble. Ønsker du utføre ny måling, trykk på Test på nytt


Delete