Samtalespesifikasjon

Per i dag har du ikke mulighet til å finne samtalespesifikasjoner via MinSide-app eller web. Dette er noe vi jobber med å få til, og vi vil selvfølgelig oppdatere siden så snart dette er på plass.

Dersom du har veldig gjerne vil se dine samtalaspesifikasjoner må du ta kontakt med oss via henvendelse i appen, chat eller via telefon. 

1642065564536-!.jpg Vi har KUN mulighet til å hente ut spesifikasjoner for de 3 siste fakturerte månedene.