Trygg ID-tyveriforsikring

Trygghet på nett, for deg og dine nærmeste

Hundretusenvis av norske e-postadresser og passord ligger i dag til salgs på det mørke nettet. Ofte uten at eieren vet det. Flere og flere opplever ID-tyveri, og for mange får det store konsekvenser.


Selv store aktører som vi stoler på, og som mange av oss bruker daglig, opplever datainnbrudd og lekkasjer av opplysninger som e-postadresser og passord. Likevel kan vi ikke slutte å bruke internett.

Med NextGenTel Trygg får du ID-tyveriforsikring som gjelder for deg og alle i din husstand. Tjenesten leveres i samarbeid med vår forsikringspartner Tryg.

Med NextGenTel Trygg får du 

 • Rådgivning ved ID-tyveri
 • Rådgivning ved ID-misbruk/nettmobbing
 • Juridisk assistanse
 • Økonomisk kompensasjon
 • Krisepsykologi

 

Dersom du har NextGenTel Trygg og ønsker rådgivning, eller har andre spørsmål om ID-tyveriforsikringen kan du kontakte vår forsikringspartner Tryg for veiledning.


 

Hvem dekkes av NextGenTel Trygg?

 • Husstanden din, som består av deg, som er kunde hos oss, og dine familiemedlemmer.
 • Med familiemedlem mener vi personen du er gift med eller lever i et fast etablert forhold med. Dine barn, forsterbarn eller adoptivbarn under 21 år, som også bor hjemme og er registrert på din adresse. 
 • Barn under 21år "dine, mine og våres" er også inkludert selv om de ifølge Folkeregisteret har adresse hos den andre forelderen. 
 • Med husstand menes også en gruppe på opp til 5 personer som bor i kollektiv, i delt leilighet, og der én i gruppen står som forsikringstaker i avtalen med oss. 
 • Personer som bor i studentboliger eller studenthus med kollektiv bredbåndsavtale dekkes ikke. 
 

Hvor gjelder forsikringen?

 • Forsikringen gjelder i hele verden, uansett hvor i verden du befinner deg når/om/hvis du blir utsatt for ID-tyveri. 
 • Skadebehandling og eventuell erstatning kan kun utføres i Norden (Danmark, Norge, Sverige og Finland. Mer at Svalbard, Grønland og Færøyene er unntatt). 
 

Hvor lenge gjelder forsikringen?

 • NextGenTel Trygg gjelder fra datoen avtalen blir tegnet, og løper videre en måned av gangen frem til du eventuelt velger å si den opp, eller ikke lengre en kunde hos oss. 
 • Det er et krav om at et ID-tyveriet oppdages i løpet av forsikringsperioden for at det skal omfattes av forsikringen. 
 

Er det egenandel? 

 • Det er ingen egenandel på Trygg ID-tyveriforsikring, men en løpende abonnementskostnad. 
 

Hvem tar jeg kontakt med dersom jeg blir utsatt for ID-tyveri?