Media converter / Fiberboks

Her finner du mer informasjon om de ulike media converterene som vi leverer fiber på

Fiberboksen er bindeleddet mellom fiberlinjen og WiFi-utstyret hjemme hos deg. Den gjør at WiFi-utstyret ditt får koblet seg til internett.

 

Her har vi samlet informasjon om de ulike media converterene som vi leverer fiber på.

 

Utstyr med støtte for 1000 Mbps

Genexis FiberTwist

Genexis FiberTwist fås i to modeller: P2110 med én LAN-port, og P2410 med fire LAN-porter. Port 2-4 vil være deaktivert og kan ikke benyttes. 


 

Hva betyr lampene?

Det er kun to av lampene som benyttes.

Lampe

Farge

Betydning

System

Grønn

Alt OK

Av

Slått av, defekt eller mangler strøm

Grønn

Kontakt med fibersentral

Av

Ikke kontakt med fibersentral

Lampe nummer tre

Denne lampen er ikke i bruk, og skal ikke lyse
 
 

Oversikt over knapper og porter

(Trykk på bildet for å forstørre)

 
 


 

Feilsøk

 1. Sjekk at boksen er koblet til strøm. System-lampen skal lyse grønt. Forsøk gjerne en annen stikkontakt dersom lampen ikke lyser.
 2. Restart boksen ved å ta ut og inn strømkabelen.
 3. Sikre at kabel er koblet skikkelig i LAN 1 og videre til WAN på ditt WiFi-utstyr. Kabel bør være av typen CAT5E eller nyere for å sikre gigabit-link (1000 Mbps). Forsøk en annen nettverkskabel.
 4. Test med en PC eller annet utstyr direkte i boksen.
   

Opplever du fremdeles problemer med bredbåndet? Her kan du feilsøke internettforbindelsen din.

 

HET-3012

 


Lysstatus

Lampe Farge Betydning
Power Grønn Enheten er slått på
Av Slått av, defekt eller mangler strøm
FO Link/Act Oransje Kontakt med fibersentral med hastighet mellom 100-1000 Mbps
Grønn Kontakt med fibersentral med hastighet mellom 10-100 Mbps
Av Ikke kontakt med fibersentral
TX Link/Act Oransje Kontakt med enhet fra LAN-port med hastighet mellom 100-1000 Mbps
Grønn Kontakt med enhet fra LAN-port med hastighet mellom 10-100 Mbps
Av Ingen kontakt med enhet fra LAN-port


Feilsøk
 


 

 1. Sikre at enheten er tilkoblet strøm. Forsøk gjerne en annen stikkontakt. 

   
 2. Restart enheten ved å ta ut og inn strømkabelen. 

   
 3. Sikre at kabel er koblet skikkelig i LAN og videre til WAN på din bredbåndsruter. Kabel bør være av typen CAT5E eller nyere for å sikre gigabit-link (1000 Mbps). Forsøk gjerne en annen nettverkskabel.

   
 4. Test med en PC eller annet utstyr direkte i fiberboks.

   
Opplever du fremdeles problemer med bredbåndet? Her kan du feilsøke internettforbindelsen din.
 

Inteno XG6846


Lysstatus

Lampe Farge Betydning
PWR Grønn Enheten er slått på
Av Slått av, defekt eller mangler strøm
WAN Grønn Kontakt med fibersentral (1000 Mbps)
Gul Kontakt med fibersentral (100 Mbps)
Av Ingen kontakt med fibersentral
EXT1 Av Deaktivert
LAN1 Grønn Kontakt med enhet fra LAN1-port
Av Ingen kontakt med enhet fra LAN1-port
LAN2 Av Deaktivert
LAN3
LAN4

Det er kun LAN1-porten som er aktiv på denne media converteren. De andre LAN-portene er deaktivert.

 

Feilsøk

 1. Sikre at enheten er tilkoblet strøm. Forsøk gjerne en annen stikkontakt. 

   
 2. Restart enheten ved å ta ut og inn strømkabelen. 

   
 3. Sikre at kabel er koblet skikkelig i LAN 1 og videre til WAN på din bredbåndsruter. Kabel bør være av typen CAT5E eller nyere for å sikre gigabit-link (1000 Mbps). Forsøk gjerne en annen nettverkskabel.

   
 4. Test med en PC eller annet utstyr direkte i fiberboks.

   
Opplever du fremdeles problemer med bredbåndet? Her kan du feilsøke internettforbindelsen din.
 

Inteno XG6746

 

 

Lysstatus

 

Lampe Farge Betydning
PWR Grønn Enheten er på
Av Slått av, defekt eller mangler strøm
MGMT Av Deaktivert
LAN2 - LAN4 Av Deaktivert
LAN1 Grønn Kontakt med enhet fra LAN1-port 
Av Ingen kontakt med enhet fra LAN1-port
WAN Grønn Kontakt med fibersentral (1000 Mbps)
Gul Kontakt med fibersentral (100 Mbps)
Av Ingen kontakt med fibersentral

Det er kun LAN1-porten som er aktiv på denne media converteren. De andre LAN-portene er deaktivert.


Feilsøk

 1. Sikre at enheten er tilkoblet strøm. Forsøk gjerne en annen stikkontakt. 

   
 2. Restart enheten ved å ta ut og inn strømkabelen. 

   
 3. Sikre at kabel er koblet skikkelig i LAN 1 og videre til WAN på din bredbåndsruter. Kabel bør være av typen CAT5E eller nyere for å sikre gigabit-link (1000 Mbps). Forsøk gjerne en annen nettverkskabel.

   
 4. Test med en PC eller annet utstyr direkte i fiberboks.

   
Opplever du fremdeles problemer med bredbåndet? Her kan du feilsøke internettforbindelsen din.
 

CTS HES 3106

  

Lysstatus

 

Lampe Farge Betydning
Power Grønn Enheten er slått på
Av Slått av, defekt eller mangler strøm
Status Grønn Alt fungerer som det skal
Oransje Systemet starter opp
Blinker oransje Ved restart vil lampen blinke én gang
Ves reset vil lampen blinke tre ganger
WAN Grønn Kontakt med fibersentral (1000 Mbps)
Oransje Kontakt med fibersentral (100 Mbps)
Av Ikke kontakt med fibersentral
LAN1-LAN5 Oransje Kontakt med enhet fra LAN-port (1000 Mbps)
Grønn Kontakt med enhet fra LAN-port (100 Mbps)
Av Ikke kontakt med enhet fra LAN1-port 


Knapper

 

Smart Lighting controll Slår av alle lamper utenom Power.
Reset Restart - Hold knappen inne i fem sekunder
Reset - Hold knappen inne i ti sekunder for å tilbakestille til fabrikkinnstillinger.


Feilsøk
 

 1. Sikre at enheten er tilkoblet strøm. Forsøk gjerne en annen stikkontakt. 

   
 2. Restart enheten ved å ta ut og inn strømkabelen. 

   
 3. Sikre at kabel er koblet skikkelig i LAN 1 og videre til WAN på din bredbåndsruter. Kabel bør være av typen CAT5E eller nyere for å sikre gigabit-link (1000 Mbps). Forsøk gjerne en annen nettverkskabel.

   
 4. Test med en PC eller annet utstyr direkte i fiberboks.

   
Opplever du fremdeles problemer med bredbåndet? Her kan du feilsøke internettforbindelsen din.
 

Raycore RC OE1

 


 

Lysstatus

Lampe Farge Betydning
Power Blå Enheten er slått på
Av Slått av, defekt eller mangler strøm
FX Blå Kontakt med fibersentral
Av Ikke kontakt med fibersentral
LAN Blå Kontakt med enhet fra LAN-port
Av Ikke kontakt med enhet fra LAN-port. Denne vil heller ikke lyse dersom det ikke er kontakt med fibersentral.
Speed Blå Kontakt med fibersentral (1000 Mbps)
Grønn Kontakt med fibersentral (100 Mbps)
Av Kontakt med fibersentral (10 Mbps)


Feilsøk

 

 1. Sikre at enheten er tilkoblet strøm. Forsøk gjerne en annen stikkontakt. 

   
 2. Restart enheten ved å ta ut og inn strømkabelen. 

   
 3. Sikre at kabel er koblet skikkelig i LAN 1 og videre til WAN på din bredbåndsruter. Kabel bør være av typen CAT5E eller nyere for å sikre gigabit-link (1000 Mbps). Forsøk gjerne en annen nettverkskabel.

   
 4. Test med en PC eller annet utstyr direkte i fiberboks.

   
Opplever du fremdeles problemer med bredbåndet? Her kan du feilsøke internettforbindelsen din.
 

Bayonette Gigabit Ethernet Switch 

Lysstatus

 

Power Grønn Enheten er slått på
Av Slått av, defekt eller mangler strøm
WAN Grønn Kontakt med fibersentral
Av Ikke kontakt med fibersentral
LAN1 Grønn Kontakt med enhet fra LAN1-port
Av Ikke kontakt med enhet fra LAN1-port
LAN2-LAN4 Av Deaktivert for bredbånd


Feilsøk

 

 1. Sikre at enheten er tilkoblet strøm. Forsøk gjerne en annen stikkontakt. 

   
 2. Restart enheten ved å ta ut og inn strømkabelen. 

   
 3. Sikre at kabel er koblet skikkelig i LAN 1 og videre til WAN på din bredbåndsruter. Kabel bør være av typen CAT5E eller nyere for å sikre gigabit-link (1000 Mbps). Forsøk gjerne en annen nettverkskabel.

   
 4. Test med en PC eller annet utstyr direkte i fiberboks.

   
Opplever du fremdeles problemer med bredbåndet? Her kan du feilsøke internettforbindelsen din.
 

DRG700

 


 

Lysstatus

 

Lampe Farge Betydning
Power Grønn Enheten er slått på
Rød Feil på strømtilførsel
Av Slått av, defekt eller mangler strøm
WAN Grønn Kontakt med fibersentral (1000 Mbps)
Oransje Kontakt med fibersentral (100 Mbps)
Av Ikke kontakt med fibersentral
TV Av Deaktivert
VoIP1-2 Av Deaktivert
WiFi Grønn WiFi aktivert og enheter er koblet til
Av Deaktivert


Feilsøk

 

 1. Sikre at enheten er tilkoblet strøm. Forsøk gjerne en annen stikkontakt. 

   
 2. Restart enheten ved å ta ut og inn strømkabelen. 

   
 3. Sikre at kabel er koblet skikkelig i LAN 1 og videre til WAN på din bredbåndsruter. Kabel bør være av typen CAT5E eller nyere for å sikre gigabit-link (1000 Mbps). Forsøk gjerne en annen nettverkskabel.

   
 4. Test med en PC eller annet utstyr direkte i fiberboks.

   
Opplever du fremdeles problemer med bredbåndet? Her kan du feilsøke internettforbindelsen din.
 


Utstyr med støtte for 100 Mbps

Ericsson

Utstyr ute av produksjon

Ericsson-MC er ikke lenger i produksjon. Støtter kun 100 Mbps. 

 

 

Lysstatus

Øverst til nederst

Power Grønn - Enheten er påslått
Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm
WAN Grønn - Kontakt på fiber
Avslått - Ikke kontakt på fiber
LAN Grønn - Kontakt på LAN
Avslått - Ikke kontakt på LAN


Feilsøk
1. Sikre at fiberboksen er koblet til strøm. Forsøk gjerne en annen stikkontakt om det ikke lyser på Power-lampen

2. Restart fiberboksen ved å ta ut og inn strømkabelen

3. Sikre at kabel er koblet skikkelig i LAN 1 og videre til rød WAN-port på bredbåndsruteren din. Test også med en annen nettverkskabel

4.Test med en PC eller annet utstyr direkte i fiberboksen

Opplever du fremdeles problemer med bredbåndet? Her kan du feilsøke internettforbindelsen din.

 

Inteno

 Lysstatus


 

Power Grønn - Enheten er påslått
Avslått - Avslått, defekt eller ikke strøm
100 Grønn - Kontakt på LAN
Avslått - Ikke kontakt på LAN
Link/ACT, FDX/COL og SD Grønn - Kontakt på LAN
Avslått - Ikke kontakt på LAN


Feilsøk

 

 1. Sikre at enheten er tilkoblet strøm. Forsøk gjerne en annen stikkontakt. 

   
 2. Restart enheten ved å ta ut og inn strømkabelen. 

   
 3. Sikre at kabel er koblet skikkelig i LAN 1 og videre til WAN på din bredbåndsruter. Forsøk gjerne en annen nettverkskabel.

   
 4. Test med en PC eller annet utstyr direkte i fiberboks.

   
Opplever du fremdeles problemer med bredbåndet? Her kan du feilsøke internettforbindelsen din.
 

 

Utstyr fra Telenor

Nokia G-010G-Q

 

Hva betyr lampene?

Lampe Farge Betydning
Power Grønn Enheten er slått på
Av Slått av eller feil
Alarm Rød Feil på linje eller media converter
Av Alt OK
PON Grønn Kontakt med fibersentral
Rød Ikke kontakt med fibersentral
LAN Oransje (kan også blinke når det går trafikk) Kontakt med enhet fra LAN-port
Av Ingen kontakt med enhet fra LAN-port
 
 Feilsøk

1. Sjekk at boksen er koblet til strøm. Forsøk gjerne med en annen stikkontakt.
2. Restart boksen med å ta ut strømkabelen i 1-2 sekunder og koble strømkabelen tilbake
3. Sikre at kabelen er koblet skikkelig i LAN 1 og videre til WAN-port på din bredbåndsruter
4. Dersom bredbåndsruter ikke får nett anbefaler vi å teste med PC eller en annen enhet direkte i media convertere

Opplever du fremdeles problemer med bredbåndet? Her kan du feilsøke internettforbindelsen din.

 

ONT I-010G-U


 

Hva betyr lampene?

Lampe Farge Betydning
Power Grønn Enheten er slått på
Blinker grønn Enheten startet opp
Av Slått av, defekt eller mangler strøm
PON Grønn Kontakt med fibersentral
Blinker grønn Prøver å få kontakt med fibersentral
Rød Feil etter oppgradering av programvare
Blinker rød Programvareoppdatering pågår
Av Ikke kontakt med fibersentral
LOS Rød Ikke kontakt på fiber
Av Kontakt på fiber
LAN Grønn Kontakt med enhet fra LAN-port
Av Ikke kontakt med enhet fra LAN-port
 
 

 


Feilsøk

 1. Sikre at boksen er koblet til strøm. Power-lampen skal lyse grønt. Forsøk gjerne en annen stikkontakt dersom lampen ikke lyser.
 2. Start boksen på nytt ved å ta ut og inn strømkabelen.
 3. Sjekk at kabelen er koblet skikkelig til i LAN og videre til ditt WiFi-utstyr. Kabelen bør være av typen CAT5E, eller nyere, for å sikre at du får gigabit-forbindelse (1000 Mbps). Forsøk en annen nettverkskabel.
 4. Test med en PC eller annet utstyr med kabel direkte i LAN på fiberboksen.

 

Opplever du fremdeles problemer med bredbåndet? Her kan du feilsøke internettforbindelsen din.
 

ONT I-010G-S 

Lysstatus

Lampe Farge Betydning
EQPT Grønn Enheten er slått på
Av Slått av, defekt eller mangler strøm
PON Grønn Kontakt med fibersentral
Rød Ikke kontakt med fibersentral
Av Ikke kontakt med fibersentral
MGNT Grønn Konfigurasjon er OK
Rød Feil konfigurasjon fra netteier
LAN Grønn Kontakt med enhet fra LAN-port
Av Ikke kontakt med enhet fra LAN-port
ALM Rød Feil på fibersignal
Av Fibersignal er OK


Feilsøk

 

 1. Sikre at enheten er tilkoblet strøm. Forsøk gjerne en annen stikkontakt. 

   
 2. Restart enheten ved å ta ut og inn strømkabelen. 

   
 3. Sikre at kabel er koblet skikkelig i LAN 1 og videre til WAN på din bredbåndsruter. Kabel bør være av typen CAT5E eller nyere for å sikre gigabit-link (1000 Mbps). Forsøk gjerne en annen nettverkskabel.

   
 4. Test med en PC eller annet utstyr direkte i fiberboks.

   
Opplever du fremdeles problemer med bredbåndet? Her kan du feilsøke internettforbindelsen din.
 

ONT G-010G-P 


Lysstatus

Lampe Farge Betydning
Power Grønn Enheten er slått på
Av Slått av, defekt eller mangler strøm
Alarm Av Kontakt med fibersentral
Rød Ikke kontakt med fibersentral
Blinker raskt rød Programvareoppdatering pågår
Blinker sakte rød Programvareoppdatering har feilet
Connection Grønn Godt signal på fiber
Av Dårlige signalverdier på fiber
Ethernet Grønn Kontakt med enhet fra LAN-port
Av Ikke kontakt med enhet fra LAN-port


Feilsøk

 1. Sikre at enheten er tilkoblet strøm. Forsøk gjerne en annen stikkontakt. 
 2. Restart enheten ved å ta ut og inn strømkabelen. 
 3. Sikre at kabel er koblet skikkelig i LAN 1 og videre til WAN på din bredbåndsruter. Kabel bør være av typen CAT5E eller nyere for å sikre gigabit-link (1000 Mbps). Forsøk gjerne en annen nettverkskabel.
 4. Test med en PC eller annet utstyr direkte i fiberboks.
   
Opplever du fremdeles problemer med bredbåndet? Her kan du feilsøke internettforbindelsen din.
 

ONT G011G-P

 

Lysstatus

Lampe Farge Betydning
POWER Grønn Enheten er slått på.
Av Slått av, defekt eller mangler strøm.
OPTICAL Grønn Kontakt med fibersentral.
Rød Ikke kontakt med fibersentral.
ALARM Lys av Alt er OK.
Lys på Feil på fiberlinje, eller med fiberboks.
LAN Oransje Kontakt med enhet fra LAN-port.
Blinker Trafikk fra fiberboks til enhet på LAN-port.
Av Ikke kontakt med enhet fra LAN-port
Update Lys av Alt er OK.
Lys på Programvareoppdatering er nødvendig. Kontakt NextGenTel.
Video Ingen lys Denne lampen har ingen betydning.
 
 

ONT I-020E-H/G-F


 

Lysstatus

Lampe Farge Betydning
EQPT Grønn Enheten er slått på
Av Slått av, defekt eller mangler strøm
PON Grønn Kontakt med fibersentral
Rød Ikke kontakt med fibersentral
Av Ikke kontakt med fibersentral
MGMT Grønn Konfigurasjonen er OK
Rød Feil konfigurasjon fra netteier
DATA2 Av Deaktivert
DATA1 Grønn Kontakt med enhet fra LAN-port
Av Ikke kontakt med enhet fra LAN-port

Det er kun LAN1 (Data1) port som er aktiv på denne media converteren.


Feilsøk

 1. Sikre at enheten er tilkoblet strøm. Forsøk gjerne en annen stikkontakt. 
 2. Restart enheten ved å ta ut og inn strømkabelen.
 3. Sikre at kabel er koblet skikkelig i LAN 1 og videre til WAN på din bredbåndsruter. Kabel bør være av typen CAT5E eller nyere for å sikre gigabit-link (1000 Mbps). Forsøk gjerne en annen nettverkskabel.
 4. Test med en PC eller annet utstyr direkte i fiberboks.

   
Opplever du fremdeles problemer med bredbåndet? Her kan du feilsøke internettforbindelsen din.