Gebyrer og tjenester

Her finner du en oversikt på alle gebyrer som kan dukke opp på faktura.

Her finner du en komplett oversikt over gebyrene fra oss. Du vil i tillegg finne oppdatert oversikt for gebyrene på nettsidene våre.

 

 

Etablering

Etablering er en engangskostnad som faktureres ved oppstart av et abonnement, når vi har kostnader med å levere bredbåndet til deg.

Prisen på etablering vil variere for ut ifra hvilken type bredbånd vi leverer til deg, og området du har bestilt bredbånd i. Når du får ordrebekreftelsen fra oss står det alltid oppført etableringskostnaden. Du finner også oppdatert oversikt over gebyr på våre nettsider.

 

Etablering på Trådløst Bredbånd

For trådløst bredbånd så avhenger etableringskostnaden på hvilken antenne som er bestilt.

Etablering med 4G Huawei-antenne: 999,-

Etablering med 4G Nokia-antenne: 1399,-

Etablering med 5G Nokia-antenne: 999,-

Etablering med 5G Zyxel-antenne: 1999,-

 

Vi anbefaler at installasjonen blir gjennomført av montør fra vår samarbeidspartner Inselo. Dersom antennen installeres på egen hånd så mister du garantien på installasjon og antennen. Etableringskostnaden er den samme uavhengig av om man benytter montør fra Inselo eller installerer antennen på egen hånd.

 

 

Bomtur

Bomtur er et engangsgebyr som blir fakturert når montør som skal hjem til deg for installasjon, ikke får kontakt med deg, og/eller når du ikke har tatt kontakt med oss innen fem virkedager før avtalt dato for å endre tidspunkt.


Dette gjelder også dersom du avviser montør slik at han eller hun ikke får gjort jobben de er sendt for å gjøre.

 

Vær oppmerksom på at dette ikke er det samme som et feilrettingsgebyr, som faktureres når man ikke er tilgjengelig for montør i forbindelse med et feilrettingsarbeid.

 

Avbestilling før levering

Avbestillingsgebyr er et engangsgebyr som vi fakturerer dersom du kansellerer bestillingen din etter at angrerettsperioden er utløpt, men før tjenesten er aktivert. Etter at angrerettsperioden er ferdig så starter våre kostnader mot entrepenør og linjeeier med levering av tjenesten.

 

Dersom du kansellerer bestillingen innenfor angrerettsperioden så skal du ikke betale avbestillingsgebyr. Angrerett gjelder i 14 dager fra datoen som du mottok ordrebekreftelse med vedlagt angrettskjema og vilkår fra oss.

 

Bruddgebyr

Bruddgebyr er et engangsgebyr som vi fakturerer dersom du sier opp abonnementet innenfor bindingstiden.

Bruddgebyret er ment for å dekke noe av vår kostnad som vi har med å levere bredbånd til deg. I våre avtaler på bredbånd har du 12 måneder bindingstid fra tjenesten blir aktivert. Det vil alltid stå informasjon om bindingstid og avtaleperiode i ordrebekreftelsen som vi sender til deg på e-post, og i vilkårene som er vedlagt ordrebekreftelsen.


Prisen på bruddgebyret regnes ut ifra hvor lenge det er igjen av bindingstiden og hvilket abonnement du har.

 

Her kan du se en fullstendig oversikt på bruddgebyr

 

 

Gebyr for tapt utstyr

Engangsgebyr for tapt utstyr fakturerer vi dersom du ikke sender utstyr tilbake til oss. Vi sender deg alltid informasjon på e-post dersom du har utstyr som må sendes i retur til oss. Vi sender totalt fire påminnelser på e-post før det kommer et gebyr for tapt utstyr.

Størrelsen på gebyret blir justert utifra markedskostnaden på utstyret.


Vi krediterer gebyret for tapt utstyr når returen er registrert på lageret vårt (så lenge faktura ikke er oversendt til inkasso). Vi anbefaler at du tar vare på sporingsnummeret som du får på Posten når utstyret blir sendt i retur

Du finner all informasjon om retur av utstyr her.

 

Kostnad for frakt og returlapp

Når vi sender utstyr så fakturerer vi en engangskostnad for frakt.

Du kan se kostnaden på frakt her

 

Når vi sender returlapp til deg så fakturerer vi en engangskostnad for returlapp. Dersom du har utstyr som skal i retur til oss så kan du bruke returlapp fra oss, eller sende pakken med Posten direkte.


Utstyrsbytte skjer kostnadsfritt så lenge skaden ikke er selvforskyldt eller ved lyn/tordenvær. 

 

Kostnad for feilretting

Vi fakturerer et gebyr for feilretting dersom vi bestiller montør og feilen viser seg å ligge på ditt eget utstyr og/eller er forårsaket av arbeid som er utført i boligen din, eller på tomten.

Dette gjelder også dersom du ikke overholder avtalen som er gjort med montøren.

 

Det er derfor viktig å gå gjennom en grundig teknisk feilsøk for å utelukke at feilen skylder lokale forhold som nevnt over.

I alle andre tilfeller dekker NextGenTel kostnadene ved feilretting. Vi sender alltid en e-post med informasjon om feilrettingsgebyr før det blir fakturert.

 

 

Fakturagebyr

Dersom du får faktura tilsendt på papir så fakturerer vi et fakturagebyr per produserte faktura.

Du kan se prisen på fakturagebyret her.

 

 

Purregebyr/inkassovarsel

Om fakturaen din ikke blir betalt innen 14 dager etter forfallsdato så vil du få en purring/varsel om inkasso fra oss. Purringen inneholder et purregebyr og du kan se prisen på purregebyret her.

 

 

Administrativt gebyr ved stenging eller gjenåpning

Dersom faktura  eller purring ikke blir betalt innen forfall så vil abonnementet bli stengt av Kredinor og hastigheten blir redusert. Når abonnementet stenges så fakturerer vi et engangsgebyr for gjenåpning. Offentlige gebyrer som inkassosalær og kostnader til Kredinor vil også måtte påregnes.

 

Du finner en fullstendig oversikt over alle gebyrer her.